HenCa b.v.
Grote Tocht 28
1507 CG Zaandam
Nederland
         

Uw privacy bij HenCa b.v.

Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens (uiteraard) door ons opgeslagen op onze eigen computers.
HenCa b.v. zal deze gegevens echter op geen enkele wijze aan derden beschikbaar stellen, behalve wanneer de Nederlandse wetgeving ons daartoe verplicht.

Deze site gebruikt Google Analytics om bezoekstatistieken bij te houden.
Daarbij worden gegevens over het gebruik van de site opgeslagen in cookies (op uw eigen computer) en op Google's servers.
De gegevens die Google van deze site verzamelt zijn geanonimiseerd, waardoor ze niet te herleiden zijn tot u zelf of uw computer.
Desondanks vallen deze cookies onder de nieuwe "cookie wetgeving" van de EU, en is eenmalig uw toestemming vereist.

Uw browser blokkeert het gebruik van JavaScript.
Aangezien zowel Google Analytics als ons eigen cookie m.b.v. JavaScript worden geplaatst en gelezen, is dit cookie verhaal op u niet van toepassing.
Er zal niet om toestemming worden gevraagd, en er worden geen cookies geplaatst, tenzij u JavaScript alsnog toestaat.

Ook deze site zelf gebruikt een aantal cookies, en wel om te onthouden:

Zouden we daar geen cookies voor gebruiken, dan kreeg u bij elk bezoek opnieuw de vraag voorgelegd of u toestemming wilt verlenen of niet, en bij elke bestelling weer de zelfde uitleg over het gevaar van het gebruiken van de "Terug" en "Ververs" knoppen.
Omdat deze cookies geen "specifieke" gegevens bevatten, en nodig zijn voor het optimaal gebruik van deze site, vallen ze onder de uitzonderingen in de "cookie wetgeving".
Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen deze cookies, dan kunt u cookies per site blokkeren in uw browser.

Daarnaast kan er een "cookie" geplaatst worden (feitelijk DOM Storage, een geavanceerder en veiliger variant van cookies), om uw adresgegevens op te slaan, als u hebt aangegeven dat te willen.
Deze "cookie" wordt alleen geplaatst op uw eigen verzoek, na het aanvinken van "Onthoud mijn adresgegevens" in het bestelformulier, waarbij nogmaals (eenmalig) om bevestiging zal worden gevraagd.

Webhosting door Danteck